Aanpak

 • Duurzame projecten en producten

  We initiëren en realiseren projecten, producten en diensten die een bijdragen leveren aan een duurzame wereld. Binnen onze projecten is het betrekken van mensen en bewustwording vaak het uitgangspunt. Dat vertaalt zich onder andere naar vormgeving, passende functionaliteiten, eenvoud in gebruik,  technisch uitwerking en afgestemde communicatie.

 • Ondernemerschap, projectmanager en adviseur

  Wij doen dit vanuit ondernemerschap en vanuit de rol van projectmanager en adviseur. Samen met de opdrachtgever onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn en waar de kansen liggen. Eenmaal op weg bieden we ondersteuning bij de uitvoering.

Kenmerken van de projecten:

 • Empowerment van gebruikers, medewerkers en andere stakeholders
 • Start vanuit een duurzame uitdaging
 • Ontwikkeling van plan en concept
 • Ingang zetten van realisatie
 • Samenwerken met experts
 • Commitment voor eindresultaat