background

ECN

Energie Centrum Nederland, onderzoekscentrum op het gebied van duurzame energie, wil het ondernemerschap extra stimuleren onder haar eigen onderzoekers. Innovaders heeft een geslaagde eerste aanzet gegeven door organisatie van een ideeënwedstrijd. De ECN-ers werden uitgedaagd vanuit hun specifieke vakkennis met nieuwe productideeën te komen. Het heeft geresulteerd in 68 verrassende inzendingen; kansen voor zowel binnen ECN als daarbuiten.

Samen met ECN heeft Innovaders de meest kansrijke ideeën op marktpotentieel beoordeeld en uitgewerkt tot business- plannen. Via het TECNostart-programma zijn ondernemers gezocht voor de ideeën die succesvol kunnen worden.

ECN is erg tevreden over de resultaten: "Niet alleen de ideeën zijn belangrijk; juist het proces bij de onderzoekers, het nadenken over de waarde van hun kennis en technologie voor het bedrijfsleven, vanuit het standpunt van de ondernemers, is van belang. De onderzoekers begrijpen nu meer van de bedrijven die de kennis willen gebruiken en hoe deze tegen technologie aankijken. Het mes heeft voor ECN duidelijk aan twee kanten gesneden".

Wilt u ook duurzame innovaties stimuleren binnen uw bedrijf, neem dan contact op met Arno van Wayenburg.

ecn